Громадська Спілка "Громада Щасливого"

Громадська спілка «ГРОМАДА ЩАСЛИВОГО» є недержавною, неприбутковою, непідприємницькою, неполітичною організацією.
Спілка діє на принципах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), відкритості, прозорості та публічності.

 

Мета організації:

 

Створення ефективного механізму контролю за діямі влади в с.Щасливе та Проліски,  участь в процесі управління  на всіх напрямках, впровадження доступного і зрозумілого механізму висунення, обговорення та прийняття пропозицій членів громади, доведення до виконавчої влади точки зору НАРОДУ в відношенні найважливіших питань розвітку села та розподілу майна, яке знаходиться у власності громади, розподілу бюджетних коштів та інше.

Спілка базується на засадах якісно нового для України підходу, що
 ґрунтується на забезпеченні участі громадськості у формуванні та реалізації рішень виконавчої влади  шляхом створення незалежної громадської платформи для узагальнення всіх пропозицій мешканців щодо життєдіяльності сіл.

 

  З метою забезпечення незалежності громадської спілки нами створюються комітети, яким делеговані відповідні повноваження та членство в яких мають змогу взяти участь будь-які фізичні, юридичні особи, які є мешканцями сіл Щасливе та Проліски та які займаються підприємницькою діяльністю на території сіл.
Результатом таких дій має бути врахування всіх обґрунтованих зауважень та пропозицій, а також готові до прийняття проекти рішень, що відображатимуть реальні потреби громади. Тобто, виключно після проходження даної процедури такі проекти рішень можуть бути прийняті без ризику їх неефективності та несприйняттям громадою.
 

 

Саме запровадження такого дієвого механізму двосторонньої взаємодії виконавчої влади й громади, завдяки прозорості процесу прийняття всіх суспільно-значимих рішень, значно підвищить рівень довіри між громадою та місцевою владою, надасть змогу здійснювати управління максимально ефективним чином.
Можна нескінченно змінювати обличчя влади, так і не досягнувши бажаного, а можна лише раз змінити саму владну систему так, аби незалежно від облич вона була народною!